(028) 3860 5493
thienthan.anis@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

Trang Chủ

NHỮNG ĐIỀU NÊN CHỌN ANIS
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP 100%
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO GIẢNG DẠY 100%
MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN VỚI BÉ 100%
HỌC PHÍ THẤP, CHẤT LƯỢNG CAO 100%

!!! NHỮNG MÔN HỌC ĐẶC SẮC Ở TRƯỜNG !!!

ENGLISH CLUB

ĐƯỢC THAM GIA CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH CÙNG VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NHẰM TRAO DỒI THÊM  TIẾNG ANH CỦA BÉ.

 
CREATIVE ARTS

GIỜ MÀ CÁC BÉ CÓ THỂ SÁNG TẠO VÀ VẼ RA NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA MÌNH MỘT CÁCH HỒN NHIÊN NHẤT, CHÂN THẬT NHẤT.

KID’S GARDEN

TIN ĐƯỢC KHÔNG ? Ở ĐÂY CÁC BÉ SẼ CÙNG NHAU TRỒNG RAU, HÁI QUẢ. ĐỂ TRAO DỒI THÊM NHỮNG KỸ NĂNG LÀM VƯỜN.

SCIENCE DISCOVERY

HỌC MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌC CÁC BÉ CÙNG NHAU KHÁM PHÁ NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ TRONG KHOA HỌC ĐỜI SỐNG.

Các Hoạt Động Nổi Bật Của Trường !!!

5/5
Gọi ngay