Th5 22

Chương trình giáo dục lớp Moon

Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp bé từ 5 tuổi đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mĩ. Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển thể chất: 1. Chuẩn 1. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp […]

Read More
Th5 22

Chương trình giáo dục lớp Star

Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp bé từ 4 tuổi đến 5 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Giáo dục phát triển thể chất Thực hiện được đúng các bài tập vận động theo hiệu lệnh, đi, đứng, […]

Read More
Th5 22

Chương trình giáo dục lớp Starlet

Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp bé từ 3 tuổi đến 4 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Giáo dục phát triển thể chất Bé khỏe mạnh, chiều cao và cân nặng phát triển bình thường. Thực hiện […]

Read More
Th5 22

Chương trình giáo dục lớp Angel

Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp bé từ 2 tuổi đến 3 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Giáo dục phát triển thể chất Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi […]

Read More
Th5 22

Chương trình giáo dục lớp Fairy

Chương trình giáo dục mầm non nhằm giúp bé từ 18 tháng đến 2 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Giáo dục phát triển thể chất Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi […]

Read More
Call